Python Programming for Kids • Online Free Coding Editor / Interpreter • Turtle Graphics

CONTENTS
FREE ONLINE COURSE
Python 3 for beginners / kids


Start learning Turtle Graphics coding and Python 3 programming now!

For a personalized experience, you need a user account that is free. Please [log in] or create a [new one].

BASIC CONCEPTS
0 %
INTRODUCTION  0%
The universe of programming
About programming languages ​​and algorithms
LESSON 1  0%
First steps in Python 3
Meet the programming environment!
LESSON 2  0%
Arithmetic operators
Expressions. Operators: +, -, *, /, // and **
LESSON 3  0%
Variables
Definition. Example. Assigning values
THEORY  0%
Python 3 vocabulary
What does a programming language consist of?
LESSON 4  0%
Data types
Dynamic Python. Numeric and string types
QUIZ #1  GRADE...
Evaluation
Check your knowledge!
THEORY  0%
Structured programming
About fundamental control structures
LESSON 5  0%
Sequences
Successive commands in Python
LESSON 6  0%
Learning with Turtle !
About modules. Our first animations
QUIZ #2  GRADE...
Evaluation
Check your knowledge!

II. CONDITIONAL STATEMENTS
0 %
LESSON 7  0%
IF statement
Details. Relational and logical operators
APPLICATIONS  0%
Solved problems
Analyze the exercises carefully!
APPLICATIONS  0%
Proposed exercises
Solve a few too!
QUIZ #3  GRADE...
Evaluation
Check your knowledge!

II. INSTRUCȚIUNEA ALTERNATIVĂ
0 %
LECȚIA 7  0%
Instrucțiunea IF
Forme. Operatori relaționali și logici
APLICAȚII  0%
Probleme rezolvate
Analizați exercițiile cu atenție!
APLICAȚII  0%
Probleme propuse
Rezolvați și voi câteva!
EVALUARE #3  GRADE...
Test grilă
Verifică-ți cunoștințele!

III. ȘIRURI DE CARACTERE
0 %
LECȚIA 8  0%
Tipul de date str
Operatori. Acces la caractere. Apartenență
LECȚIA 9  0%
Subșiruri. Funcții utile
Prelucrarea șirurilor de caractere
APLICAȚII  0%
Probleme propuse
Încercați să rezolvați câteva exerciții.
EVALUARE #4  GRADE...
Test grilă
Verifică-ți cunoștințele!

IV. LISTE
0 %
LECȚIA 10  0%
Ce sunt listele?
Definiție. Operatori. Elemente
TEORIE  0%
Liste - funcții și metode
Funcții și metode utile. Documentație
APLICAȚII  0%
Probleme propuse
Încercați să rezolvați câteva exerciții.
EVALUARE #5  GRADE...
Test grilă
Verifică-ți cunoștințele!

V. INSTRUCȚIUNI REPETITIVE
0 %
LECȚIA 11  0%
Introducere
Primele programe cu for și while
LECȚIA 12  0%
Instrucțiunile for și while
Forma generală. Detalii. Funcția range()
IMPORTANT  0%
Citirea unei liste
Cum citim o listă de la tastatură?
APLICAȚII  0%
Probleme rezolvate
Câteva exemple pentru for
APLICAȚII  0%
Probleme rezolvate
Câteva exemple pentru while
APLICAȚII  0%
Probleme propuse
Încercați să rezolvați și voi!
TEORIE  0%
break și continue
La ce sunt utile cele două clauze?
EVALUARE #6  GRADE...
Test grilă
Verifică-ți cunoștințele!

VI. LA VOIA ÎNTÂMPLĂRII ...
0 %
LECȚIA 13  0%
Modulul random
Generarea numerelor aleatoare. Funcții
APLICAȚIE  0%
Ghicește numărul!
Primul joc folosind modulul random!
APLICAȚIE  0%
Quiz - tabla înmulțirii
O altă aplicație. Exerciții propuse

VII. ALTE TIPURI DE DATE
0 %
LECȚIA 14  0%
Tupluri
La ce sunt utile tuplurile?
LECȚIA 15  0%
Seturi (mulțimi)
Mulțimile sunt cool în Python!
LECȚIA 16  0%
Dicționare
Nimic mai simplu!

VIII. FUNCȚII ȘI MODULE
0 %
LECȚIA 17  0%
Funcții în Python (I)
Subrutine de calcul. Parametri. Primele funcții
LECȚIA 18  0%
Funcții în Python (II)
Tipuri de argumente. Funcții anonome - lambda
LECȚIA 19  0%
Vizibilitatea variabilelor
Variabile locale, globale și nelocale
IMPORTANT  0%
Python, limbaj interpretat
Poziția și ordinea scrierii funcților
TEORIE  0%
Universul modulelor
Mai multe detalii despre ele

IX. I/O - FIȘIERE TEXT
0 %
LECȚIA 20  0%
Despre fișiere text
Când și cum le folosim?
PROIECT  0%
Statistici SARS-CoV-2
Un mic proiect practic. Exerciții propuse
Your stats
In order to access your stats, you must first have a [user account]. Create one now, it's free!
 arrow_back   home   list   arrow_upward 
Create a Free Account Now!
Our Friends World Map
Need Some Help?
James Webb Space Telescope
Real Weather on Mars